czwartek, 22 grudnia 2022

Piecki 1975 (zdjęcie lotnicze trzecie)

W artykule ze stycznia 2022 roku na zdjęciu lotniczym z 1975 roku zostały zaprezentowane dawne Piecki z zabudowaniami przy Piecewskiej i dalej w kierunku Migowa:

https://piecki-migowo-historia.blogspot.com/2022/01/piecki-1975.html 

a na dzisiejszym zdjęciu pozostała część obszaru od Piecewskiej w kierunku na północ.

Na zdjęciu widzimy m.in.:

- skrzyżowanie dwóch dróg - Piecewskiej i Kruczkowskiego (będącej wtedy przedłużeniem Jaśkowej Doliny). Na tym skrzyżowaniu kończył bieg minibus, dowożący mieszkańców z Wrzeszcza do Piecek (później do Migowa). W pobliżu przystanku był wjazd do widocznej na zdjęciu tuczarni (to m.in. trzy podłużne obiekty), należącej do Zakładów Mięsnych w Gdańsku. Tuczarnia powstała w latach powojennych i funkcjonowała do około 1976 roku.

- liczne gospodarstwa z sadami i fermami, ulokowane głównie wzdłuż Piecewskiej. Pierwszy budynek mieszkalny od prawej, stojący przy Piecewskiej (po stronie południowej), to dawny dworek, zwany obecnie Dworem Uphagenów. Brakuje mu prawego skrzydła, które dojdzie dopiero w trakcie odbudowy w połowie lat 80. Jest obecnie jedynym obiektem na tym odcinku, który jest pamiątką po dawnych Pieckach.

- z końca Piecewskiej odchodzi droga w kierunku Brętowa (w miejscu obecnej Rakoczego) i w kierunku południowym do Migowa

- trochę dalej od dworku, mniej więcej w połowie widocznego odcinka Piecewskiej, stojący najbliżej drogi budynek, to dawna przedwojenna kawiarnia Bruno Nipkowa

Do szczegółowych opisów niektórych z wymienionych obiektów można dotrzeć klikając na link z początku artykułu lub w etykietach.

Na zdjęcie nie załapał się budynek dawnej pieckowej szkoły, ale będzie na następnym.

Porównawczo dołączone zostało (jak zawsze) zdjęcie satelitarne z Google, z tak samo wykadrowanym terenem.

Zdjęcie najlepiej otworzyć i zapisać. Wtedy można zrobić odpowiednie powiększenie, by dojrzeć szczegóły.


---
Z pozdrowieniami dla dawnych mieszkańców Piecek - paniom Barbarze, Jadwidze, Irenie oraz panom Michałowi i Sławomirowi. 😊

---
Zdjęcie lotnicze udostępnione zostało (na licencji) z zasobów Geoportalu  - www.geoportal.gov.pl