poniedziałek, 6 marca 2023

Początki budowy osiedla w kronice spółdzielni, cz. 3

Ostatnie cztery zdjęcia z blokami pochodzące z minialbumu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena". Album ma tytuł "Morena 24 września 1976" i znajduje się w nim kilkanaście najstarszych zdjęć (bez opisów) dostępnych w archiwum spółdzielni, pokazujących początki budowy osiedla.

Na zdjęciu pierwszym (nie licząc tego z okładką) od lewej bloki Wileńska 55, Zabłockiego 1 i Zabłockiego 8.

Zdjęcie drugie blok Zabłockiego 1 (od strony balkonów).

Zdjęcie trzecie Zabłockiego 1 i Zabłockiego 3.

Na zdjęciu czwartym blok Wileńska 53, oddany do użytku jako pierwszy niecałe trzy miesiące wcześniej - 30 czerwca 1976 roku. Na pustym terenie przed blokiem powstanie wkrótce w ramach tzw. małej architektury (patrz: dział Etykiety) plac zabaw z charakterystyczną lokomotywą:  skan czasopisma "Fundamenty"

Podziękowania dla LWSM "Morena" za możliwość dotarcia do materiałów i zgodę na publikację.
Fotografie wykonał Zdzisław Błażejczyk.