środa, 29 stycznia 2020

Osiedle na kolorowych slajdach cz.4

W części trzeciej podziwialiśmy panoramę wzdłuż ulicy Wileńskiej a w tej części dalszy jej ciąg z widokiem na Suchanino. :) Za udostępnione zdjęcia z 1977 r. dziękujemy autorowi - Panu Adamowi Modzelewskiemu.

Opis zdjęć:
zdjęcie pierwsze: na środku blok przy Wileńskiej z numerem 53, w oddali widoczne zabudowania m.in. przy ul. Sobieskiego

zdjęcie drugie: na pierwszym planie bloki Zabłockiego 3, 8, 10; w oddali widoczne w pierwszym rzędzie domy stojące wzdłuż ulicy Schuberta (nie ma jeszcze ul. Morenowej i Nobla)

zdjęcie trzecie: blok Zabłockiego 10, następnie domy przy ul. Schuberta i Beethovena; trwa budowa bloków przy ul. Paganiniego i Kamieńskiego


Wcześniejsze zdjęcia Pana Adama pod linkami:
cz.1
Osiedle na kolorowych slajdach cz.1
cz.2
Osiedle na kolorowych slajdach cz.2
cz.3
Osiedle na kolorowych slajdach cz.3


poniedziałek, 27 stycznia 2020

Historia Migowa - początki

Do tej pory historycznie poruszany był temat Piecek, czas więc przenieść się na drugą stronę dzielnicy czyli do Migowa...

Pierwsza wzmianka o Migowie pochodzi z XIV wieku. Wieś zapisywana była jako Emugow. W 1379 roku nadana na prawie chełmińskim przez komtura gdańskiego sołtysowi Klausowi Kluckowowi w dziedziczną własność.

Po pokoju toruńskim król Kazimierz Jagiellończyk nadał wieś miastu Gdańsk, oddawaną przez kolejne lata w dzierżawę.

Od 1565 r. Migowo pojawia się pod nazwą Müggau.

W XVI w. istniała w Migowie cegielnia, a na początku XVII w. gdański mieszczanin Henrich Kortzfleisch założył zakład do przeróbki i czyszczenia pszczelego wosku, który szedł na eksport.

Do połowy XVII wieku Migowo należało do parafii kościoła św. Katarzyny. Od 1647 r. Migowo zostało włączone do parafii kościoła ewangelickiego na Ujeścisku.

W 1702 wieś została mocno zniszczona i ograbiona przez Rosjan w trakcie Wojny Północnej.

Pod koniec XVIII wieku został wybudowany w Migowie dwór (będzie o nim osobny artykuł), który stanął na działce i w miejscu dawnej posiadłości sołtysa. Wokół dworu zaczął powstawać park ze szpalerem lipowych drzew. Następne lata to kolejni właściciele Migowa. Dwór był w posiadaniu m.in. znanych rodzin Steffensów czy Pickeringów. Został rozebrany na początku XXI wieku.

W 1868 r. Migowo liczyło 156 mieszkańców, 120 katolików i 36 ewangelików. Ewangelicy należeli do parafii w Ujeścisku, katolicy do Świętego Wojciecha.

W 1939 r. rozpoczęto budowę łącznika z Wrzeszcza do planowanej autostrady Berlin–Królewiec przebiegającej przez Migowo. Budowę przerwano w trakcie wojny. Część terenu przez który miała przechodzić, wykorzystany został po latach pod budowę al. Pawła Adamowicza.

Po II wojnie światowej nazwa wsi została zmieniona na obecną, natomiast w 1954 r. Migowo zostało włączone w granice miasta.

W latach 70. minionego wieku dzięki zaangażowaniu mieszkańców i wybudowaniu własnymi siłami pętli autobusowej, do Migowa doprowadzona została komunikacja miejska.

Od drugiej połowy lat 70. tereny Migowa zaczęto stopniowo zabudowywać blokami z wielkiej płyty, należącymi do spółdzielni mieszkaniowej "Morena".

W drugiej połowie lat 90. rozpoczęła się w centralnej części Migowa budowa kościoła Miłosierdzia Bożego.

Opis zdjęć:
Panorama dawnego Migowa z 1981 roku, na chwilę przed pojawieniem się pierwszych bloków. Za zdjęcia dziękujemy autorowi, Panu Piotrowi Rzeuskiemu.
środa, 15 stycznia 2020

Otwarcie nowej trasy

Wydarzenie współczesne, ale bez wątpienia historyczne dla dzielnicy Piecki-Migowo.
13 stycznia 2020 r. otwarta została dla kierowców nowa trasa nazwana aleją Pawła Adamowicza (wcześniej Nowa Bulońska), która połączyła dzielnice Piecki-Migowo z Jasieniem i Ujeściskiem. Trasa ma niecałe 3 km, a jej istotną częścią jest tzw. estakada wenecka nad Potokiem Siedleckim. W maju pojadą nią również tramwaje.

Opis zdjęć:
zdjęcie pierwsze: początki budowy, wykopany w czasie prac nagrobek wrócił na właściwe miejsce - Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie (okolice ul. Myśliwskiej, czerwiec 2018)

zdjęcie drugie: budowa trasy (okolice ul.Myśliwskiej, wrzesień 2018)

zdjęcie trzecie: budowa trasy (okolice ul.Myśliwskiej, marzec 2019)

zdjęcie czwarte: odsłonięcie tablicy z nazwą patrona z udziałem m.in. prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz (skrzyżowanie z Nową Wołkowyską, 13 stycznia 2020)

zdjęcie piąte: moment otwarcia trasy (skrzyżowanie z Nową Wołkowyską, 13 stycznia 2020)
sobota, 11 stycznia 2020

Osiedle na kolorowych slajdach cz.3

Wracamy do kolorowych zdjęć ze slajdów, którymi podzielił się z nami Pan Adam Modzelewski, mieszkaniec dzielnicy Piecki-Migowo. Tym razem przenosimy się do 1977 roku w okolice ulicy Wileńskiej.

Opis zdjęć:
zdjęcie pierwsze: wylot ul. Migowskiej
zdjęcie drugie: budynek Spółdzielni Mieszkaniowej "Morena", w tle ul. Migowska
zdjęcie trzecie: ul. Wileńska, w tle teren na którym w przyszłości powstaną ul. Raciborskiego, Myczkowskiego i Czubińskiego
zdjęcie czwarte: w centrum blok Wileńska 53, w oddali widoczne m.in. zabudowania przy ul. Sobieskiego

Wcześniejsze zdjęcia Pana Adama pod linkami:
Osiedle na kolorowych slajdach cz.1
Osiedle na kolorowych slajdach cz.2