poniedziałek, 31 stycznia 2022

Park migowski 2022

Migowo. Zabytkowy park, otoczony przez lata płotem, należący kiedyś do nieistniejącego od ponad 20 lat dworu z końca XVIII wieku. Co z tego parku przetrwało do dziś? Krótka fotorelacja ze stycznia 2022 roku.

Opis zdjęć w kolejności:

01. stare lipy datowane na pierwszą połowę XIX wieku, strona północna parku

02. aleja bukowo-grabowa (widok w kierunku ul. Myśliwskiej), a z prawej strony aleja lipowa z około połowy XIX wieku

03. dół między alejami z poprzedniego zdjęcia, prawdopodobnie pozostałość po strzelnicy

04. pojedynczy świerk rosnący w środku parku

05. teren dawnego sadu z miejscem po stawie (z lewej w oddali), widok w kierunku ul. Myśliwskiej

06. lipy rosnące kiedyś przy zabytkowym dworku, widok od ul. Myśliwskiej

07. zapewne resztki dworku

08. aleja lipowa (ta ze zdjęcia drugiego i trzeciego), widok od ul. Myśliwskiej

09. złamane jedno ze starych drzew

10. "zabytkowy" zbiornik wodny wiejskiej hydroforni, stojący w sąsiedztwie parku przy ul. Myśliwskiej

- - -

A już niebawem zdjęcia dworku, zrobione ponad 30 lat temu przez Barbarę Głowacką z naszego Domu Sąsiedzkiego.

- - - 

O historii migowskiego majątku w artykule:

https://piecki-migowo-historia.blogspot.com/2020/12/dwor-migowski.html
środa, 12 stycznia 2022

Piecki 1975 (zdjęcie lotnicze)

Zapowiadane zdjęcie lotnicze zrobione w maju 1975 roku, pokazujące dawne Piecki na krótko przed rozpoczęciem budowy osiedla z wielkiej płyty, oraz drogę prowadzącą do Migowa. Droga ta została opisana (i pokazana na mapie z 1960 r.) w poprzednim artykule.

Na zdjęciu lotniczym widać ją z lewej strony, biegnącą w dół zdjęcia do Migowa, którego zabudowania nie załapały się tutaj. Załapała się natomiast częściowo zabudowa Piecek wzdłuż ul. Piecewskiej (to ten jasny szlak u góry).
Pierwszy obiekt od prawej, to dworek, zwany dziś Dworem Uphagenów. Pełnił wtedy rolę domu mieszkalnego. Brakuje mu prawego skrzydła, które dojdzie dopiero w trakcie odbudowy. To jedyny obiekt na tym odcinku Piecewskiej, który jest pozostałością po dawnych Pieckach. Historię dworu można sobie przypomnieć, klikając na poniższy link:

https://piecki-migowo-historia.blogspot.com/2020/04/dwor-uphagenow.html 

Mniej więcej w połowie widocznego fragmentu Piecewskiej, stojący najbliżej ulicy budynek, to dawna kawiarnia B. Nipkowa. O jej historii przeczytamy tutaj:

https://piecki-migowo-historia.blogspot.com/2021/02/cafe-pietzkendorf.html 

i tu:

https://piecki-migowo-historia.blogspot.com/2021/05/cafe-pietzkendorf-uzupenienie.html 

Trzy nietypowe, podłużne obiekty, to zabudowania tuczarni (z biurem i magazynem obok), należącej do Zakładów Mięsnych w Gdańsku. Tuczarnię zlikwidowano około 1976 roku. Znajdowałaby się ona współcześnie w okolicy skrzyżowania Piecewskiej z Rakoczego, na terenie Central Parku.

Porównawczo dołączony został zrzut z Google Earth z tak samo wykadrowanym terenem.  

- - -

Zdjęcie lotnicze udostępnione zostało (na licencji) z zasobów Geoportalu  - www.geoportal.gov.pl


Podziękowania osobne dla p. Barbary Beleckiej

 


 
niedziela, 2 stycznia 2022

Droga z Piecek do Migowa

Zanim powstało osiedle i osiedlowe ulice (Rakoczego, Bulońska), droga łącząca wieś Piecki (dawniej Pietzkendorf) z Migowem (Müggau) przebiegała w trochę innym miejscu i była przedłużeniem Piecewskiej (Dorfstraße). Przekładając to na współczesność: droga przecinałaby dzisiaj ulicę Rakoczego, zahaczała o pawilon handlowy przy Marusarzówny, i przecinając tę ulicę, dochodziłaby do Bulońskiej w okolicy skrzyżowania z Powstania Listopadowego. I dalej w górę do centrum Migowa (skrzyżowanie Bulońskiej z Myśliwską).

Pozostałości dawnego odcinka nie zniknęły z osiedlowego krajobrazu. W przekształconych formach widoczne są do dzisiaj i pokazane są na załączonych zdjęciach.
Do zdjęć dołączony jest też fragment mapy z ok. 1960 roku, na której omawiana droga jest dobrze widoczna.

A jeszcze lepiej będzie widoczna na zdjęciu lotniczym z 1975 roku, które pojawi się w kolejnym artykule. Będzie też można przyjrzeć się gospodarstwom położonym w centrum Piecek, czyli wzdłuż Piecewskiej. 

- - - -
Fragment mapy ze zbiorów Ireneusza Krzywińskiego pochodzi ze strony mapy.eksploracja.pl